byggtjänster av
högsta kvalitet

Vi sätter ett stort värde i att leverera ett
högklassigt arbete inom utlovad tid och
med 100 % kundnöjdhet.

vi jobbar med helhetslösningar

Hög kvalitet och miljötänk garanterar ett väl utfört arbete, nu och i framtiden.

  • infrastrukturföretag

    Advercity Järnvägsentreprenader AB är ett infrastrukturföretag som verkar inom jordbyggnad och järnvägsbyggnad. Vi bygger och underhåller Sveriges infrastruktur, vilket är en viktig del i ett modernt och hållbart samhälle. Vi arbetar för en fungerande järnväg, såväl för person- som godstrafik. Ett sammanlänkat land minskar avstånd och skapar möjligheter, för både privatpersoner och företag.

  • våra arbetare

    Vårt företag vill alltid vara uppdaterade om det som händer inom branschen och kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service och resultat. Därför satsar vi på utbildningar för vår personal inom områden där kunskapen behöver förnyas och kompletteras. Vår personal har alltså hög kompetens och alla behörigheter som krävs.

  • hög kvalitet inom uttalad tid

    Vi gör ingen skillnad på våra kunder utan behandlar alla med samma respekt och vördnad. Du får givetvis komma med synpunkter och önskemål, vi är mycket lyhörda för dina behov. Tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för just dig. För oss är det också viktigt att våra anställda känner samma trygghet som våra kunder.

behörighetsbevis

här är några nyligen genomförda projekt
av Advercity Järnvägsentreprenader

kvalitetspolicy

Att alltid utföra ett arbete av hög kvalitet kan ses som en självklarhet men för oss är det mer än så. Det är något som genomsyrar hela företaget och alla de uppdrag som vi tar oss an. Vi lämnar ingenting åt slumpen och gör ingenting halvdant. Efter ett avslutat arbete ska vi vara stolta över att sätta vårt namn på projektet. Vi vill att när kunder tänker på Advercity Järnvägsentreprenader AB så tänker de på hög kvalitet och ett väl utfört arbete.

hållbarhet

Målet är att samtliga av våra arbeten ska vara bra nog att använda som en referens att ge nya kunder. Det ska vi lyckas med genom att ständigt hålla oss uppdaterade om vad som händer i branschen och vidareutbilda oss när det behövs. På så sätt kan vi fortsätta att prestera på topp och stå för hög kvalitet i alla sammanhang. Det är också något våra anställda påminns om och är delaktiga i. Vi vill inte att våra anställda ska känna press utan stolthet att prestera ett bra arbete.

miljöpolicy

En annan policy som är väldigt viktig för oss handlar om miljö. Det betyder inte bara att vi ska uppfylla de krav som ställs av regeringen och branschen i stort. Det är minst lika viktigt för oss att skapa en trevlig och trygg arbetsmiljö där våra anställda och kunder kan trivas. Vi vill att våra anställda ska känna sig delaktiga i företaget och ber dem komma med synpunkter och idéer på vad vi kan göra bättre. Vi vill inte skapa en vi- och dem situation utan vill att företaget känns som en familj där alla är välkomna.