alla byggprojekt
kräver jordbyggnad

Vi har tack vare våra moderna maskiner och övrig
utrustning möjligheten att genomföra en rad olika
mark- och anläggningsarbeten.

mark och anläggning

Vi är effektiva och kunniga samt garanterar
hög kvalitet på allt vi åtar oss.

mark och anläggning

På Advercity Järnvägsentreprenader AB har vi lång erfarenhet av branschen, och största delen av våra projekt inkluderar jordbyggnad i någon form. Våra projekt sträcker sig från små grävningsarbeten till stora krävande helhetsprojekt, som omfattar allt från material- och maskinarbete till kommunalteknik och asfaltering.

utomhus året runt

Vi utför till exempel grundningsarbeten för byggprojekt, täckdikning, väg- och brobyggen, schaktning, samt rengör förorenad mark. Vi har även erfarenhet av att utföra olika sorters jordbyggnadsarbeten för grönområden såsom gårdar och parker. Vi strävar efter att hålla igång vår maskinpark året om och jobbar utomhus också under den kalla årstiden.

vår maskinpark

I jordbyggnad spelar maskinerna en väldigt viktig roll. Vi utför alla jobb med toppmodern utrustning, och tar också hjälp av våra långvariga samarbetspartners. Vår moderna maskinpark är miljövänlig, eftersom nya maskiner är mer bränslesnåla än gamla. Dessutom planerar vi våra projekt noggrant så att logistiken löper så smidigt som möjligt.

vi kan grundläggning och
ser till att allt går rätt till.

Grundläggning är alltså själva basen
och en väldigt viktig del i byggprocessen,
framförallt om du vill undvika ras.

Tack vare våra kunniga och erfarna medarbetare kan vi genomföra ett gediget grundläggningsarbete där du får en korrekt konstruerad grund för just ditt hus eller din byggnad. Grundläggning är ett ganska avancerat arbete och därför är det viktigt att du väljer en pålitlig hantverkare som du kan lita på till 100 %. Vi uppfyller dessa krav med råge. Vi arbetar dessutom alltid med ett högt säkerhetstänk för att garantera en säker arbetsplats både för anställda och andra som rör sig i närheten. Vi har rätt certifikat och är kvalificerade för
att utföra denna form av arbete. Vi är en hantverkare du kan lita på helt enkelt. Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

vi kan allt om markarbete

Markarbete är enbart en del av de tjänster vi erbjuder.
Vår ambition är att täcka in så många områden som möjligt.

Viktig Vill du höra mera om våra jordbyggnadstjänster? kontakta oss!

våra samarbetspartners

  • nyab-logo
  • stockholm-stad-1
  • tv
  • strukton
  • region-stockholm
  • FOLKBRO-logo-med.
  • btel_logo-1