järnvägsarbete
med stolthet

En väl underhållen och modern järnväg utgör stommen
i en effektiv och hållbar infrastruktur för transporter.

komplex renovering

Att bygga om en bangård är en av de mest utmanande uppgifterna man kan tänka sig inom järnvägsteknik. Advercitys recept på en lyckad renovering är att fokusera på noggrann planering och god logistik med utgångspunkt från helheten. En bangårdsombyggnad innebär en utmaning på många sätt eftersom de flesta renoveringar genomförs under pågående trafik, inte sällan nattetid.

en renovering med en rad olika moment

Listan på vad som kan ingå i en bangårdsombyggnad kan göras lång. Nya plattformar och spår hör till vanligheterna. Ställverket ska kanske uppdateras liksom kontaktledningarna, elförsörjningen och signalsystemet. Att växlarna ska bytas eller revideras är ett vanligt scenario. Hissar och broar till olika perronger och väglösningar är ytterligare exempel på åtgärder som kan finnas med i en bangårdsombyggnad. Gemensamt för renoveringar av bangårdar är att de ofta är komplexa att genomföra eftersom hela spannet från mark och bana till signal, el och tele finns med. Eftersom bangårdsombyggnader ofta måste utföras medan trafiken är igång är säkerhetsaspekten oerhört viktig.

VIKTIG Behöver du ett väderskydd? Vi erbjuder tåliga väderskydd med hög kvalitet till bra priser!

planering
och logistik

Tågtrafiken utsätter dagligen järnvägsspåren
för en enorm påfrestning, och därför är det
extra viktigt att utföra arbetet noggrant när
man bygger en järnväg.

Advercity har en lång tradition inom bangårdsombyggnader. När vi påbörjar en renovering lägger vi extra stor vikt vid noggrann planering i ett tidigt skede. Detta gäller särskilt logistiken som måste fungera optimalt under ombyggnaden. I praktiken innebär det att vi både har kontroll över helheten och detaljerna under genomförandet. En fördel för dig som kund är att vi har kompetens inom hela spannet från mark och bana till signal, el och tele.

våra samarbetspartners

  • nyab-logo
  • stockholm-stad-1
  • tv
  • strukton
  • region-stockholm
  • FOLKBRO-logo-med.
  • btel_logo-1