för leverantörer

faktureringsrutiner

Till dig som är leverantör till Advercity Järnvägsentreprenader AB

Från och med 2020-11-01 byter vi fakturaadress och ber er att skicka fakturor med tillhörande bilagor till oss enligt nedanstående instruktion. För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor ber vi er i fortsättningen skicka fakturor i elektroniskt format. Med denna förändring får vi en mer effektiv och säker process, både för er som leverantör och för oss som kund. Ni har nu 2 alternativ för att skicka era fakturor. Vi vill i första hand att ni skickar E-faktura, i andra hand PDF-faktura och i tredje hand tar vi även emot pappersfaktura.

1. PDF-faktura

PDF-fakturor mejlas till: advercityjarnvagsentreprenaderab_2603@blarkiv.se

  • En faktura per PDF-fil
  • Skicka originalfakturor (manuellt skannad/kopierad PDF accepteras ej)

OBS! Endast fakturor skall skickas till denna adress.

2. pappersfakturor

Pappersfakturor skickas till nedanstående adress: Advercity Järnvägsentreprenader AB Ekholmsvägen 250B, 12751 Skärholmen
Under en övergångsperiod kommer vi ha eftersändning från vår tidigare fakturaadress. Därefter kommer fakturor som postas/mejlas till vår tidigare fakturaadress att återsändas.

OBS! Påminnelser etc. mejlas alltid till: ekonomi@advercity.se

krav på fakturainformation

Fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer att returneras till er med begäran om ny faktura.

Leverantörsuppgifter

 • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
 • Fullständiga juridiska namn
 • Fullständiga adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro/Plusgiro/eventuellt bankkontonummer eller SWIFT och IBAN
 • Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits).

Mottagaruppgifter

 • Fullständiga juridiska namn
 • Adress
 • Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
 • Beställarens namn
 • Projektnumret består av 5 (fem) siffror plus 01 (kontraktsarbeten) eller 70 (ändrings- och tilläggsarbeten), t ex xxxxx01 eller xxxxx70
 • Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”
 • Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
 • Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
 • Vid fakturering av nedlagda timmar måste ett korrekt tidsunderlag bifogas, tidsedlar med den gällande personens ID06-nummer
 • Beställarens namn
 • Fakturans momsbelopp och gällande momssats
 • Totalt fakturabelopp

Övrigt

 • Samlingsfakturor, blandade fakturor med både omvänd moms och momspliktig försäljning samt fakturor med olika projektnummer kan ej hanteras
 • Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter ska inte utgå

Projektnummer

 • En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
 • Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.
 • Projektnumret består av 5 (fem) siffror plus 01 (kontraktsarbeten) eller 70 (ändrings- och tilläggsarbeten), t ex xxxxx01 eller xxxxx70
 • Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”

Räntor eller övriga kostnader baserade på brister av ovanstående kriterier accepteras inte. Betalningspåminnelser hanteras alltid, men om ovanstående kriterier inte är uppfyllda, accepteras inte eventuella påminnelseavgifter och dylikt.


Vårt momsregistreringsnummer
SE556926876501


Särskilt om…
Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.
I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas Advercity Järnvägsentreprenader AB av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster. Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.


SKV 4820
Samtliga underentreprenörer som levererar byggtjänster ska vid första faktureringstillfället lämna in en aktuell SKV 4820 till Advercity Järnvägsentreprenader AB.
Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om SKV 4820.


ID06
Alla som vistas på någon av Advercity Järnvägsentreprenader ABs arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt. Läs mer om ID06.


Överlåtelse av faktura/factoring
Vi godtar inte fakturering över factoringbolag, eventuell avvikelse från detta ska i sådana fall förhandlas med arbetschef och ekonomichef samt avtalas skriftligt innan fakturering.