Home

Kvalificerade
järnvägsentreprenader
Kontakta oss
Mark och anläggning Kontakta oss Transport och
logistik
Kontakta oss

Vi utför kvalificerade järnvägsentreprenader

Vi utför kvalificerade entreprenader inom järnväg och kollektivtrafik. Våra huvudsakliga områden är att rusta upp befintliga spår, bygga nytt, underhålla och bygga kanalisation, bullerskydd samt plattformar. Men vi arbetar även med andra typer av närliggande projekt kopplade till järnvägsmiljön och våra kunder.

Rätt förutsättningar på spåret

Inom affärsområdet Maskin erbjuder vi maskiner och redskap för marknadens behov. När det gäller Ban-, El-, Signal och Tele-arbeten utför vi dessa som underentreprenör i nära samarbete med beställaren. Kontakta gärna oss i ett tidigt skede så planerar vi arbetena tillsammans. Vi utför normalt maskinarbeten i samband med ban-, el- och kontaktledningsarbeten. Vi ser gärna att Ni kontaktar oss för ett upplägg på samarbete som gynnar båda parter.

Inom affärsområdet Entreprenad driver vi alla våra projekt med fokus på säkerhet och med hög målsättning om att överträffa kundens förväntningar. Vi driver projekt med dig, inte åt dig, för vi har ett gemensamt mål. Det är möjligt tack vare vår organisation som har ett stort engagemang och en vilja att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten tillsammans.

Hög kvalitet är vår prioritet

Vår Vision

Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

Kontaktuppgifter
Box 1896,
116 74 Stockholm

+46 (0)76-197 7081
info@advercity.se
Följ oss på

Advercity Järnvägsentreprenader AB © 2022. All Rights Reserved | Created by Graffstudio