vi utför kvalificerade
järnvägsentreprenader

Våra huvudsakliga områden är att rusta upp
befintliga spår, bygga nytt, underhålla och bygga
kanalisation, bullerskydd samt plattformar.

Kontakta gärna oss i ett tidigt skede så planerar vi arbetena tillsammans.

vi utför normalt maskinarbeten i samband med
ban-, el- och kontaktledningsarbeten

kvalitet i varje led

Vi driver projekt med dig, inte åt dig, för vi har ett gemensamt mål. Det är möjligt tack vare
vår organisation som har ett stort engagemang och en vilja att hela tiden förbättra
och utveckla verksamheten tillsammans.

VIKTIG Behöver du ett väderskydd? Vi erbjuder tåliga väderskydd med hög kvalitet till bra priser!

specialister inom järnvägsentrepenad

Målet är att arbeta för en järnväg som ligger i framkant
för modern infrastruktur.

Advercity Järnvägsentreprenader AB är ett infrastrukturföretag som verkar inom jordbyggnad och järnvägsbyggnad. Vi bygger och underhåller Sveriges infrastruktur, vilket är en viktig del i ett modernt och hållbart samhälle. Vi arbetar för en fungerande järnväg, såväl för person- som godstrafik.

Ett sammanlänkat land minskar avstånd och skapar möjligheter, för både privatpersoner och företag. Inom affärsområdet Entreprenad driver vi alla våra projekt med fokus på säkerhet och med hög målsättning om att överträffa kundens förväntningar. Vi driver projekt med dig, inte åt dig, för vi har ett gemensamt mål.

hög kvalitet är vår prioritet

läs mer om oss

 • Kvalitetspolicy

  Vi har en väl utarbetat rutin för kvalitetskontroll och vi följer svenska byggnormer samt branschrekommendationer.

 • Kompetens

  Vi strävar efter att lära oss nya saker varje dag. Vi tar löpande del av utbildningar nya tekniker, arbetsmetoder och material.

 • Ansvar

  Vårt ansvar omfattar inte bara dig som kund, utan även våra medarbetare och samarbetspartners, vår omgivning och den naturliga miljön.

 • Arbetsmiljö

  Vi arbetar enligt vår interna arbetsmiljöplan som omfattar arbetsberedningar och riskbedömningar.

 • Med kunden i centrum

  Vårt engagemang är 100 % i alla våra projekt ett genuint intresse för vårt hantverk gör att vi kan kalla oss för professionella fackmän.

 • Kontinuerlig utveckling

  För att upprätthålla kvaliteten och säkerställa en kontinuerlig utveckling har vi infört ett integrerat ledningssystem för kvalitet.

våra samarbetspartners

 • nyab-logo
 • stockholm-stad-1
 • tv
 • strukton
 • region-stockholm
 • FOLKBRO-logo-med.
 • btel_logo-1


  säkerhet

  När vi arbetar med järnvägen sätter vi alltid säkerheten i första rummet.

  genomförda projekt / 2024

  Nytt fibernät längs med järnvägen – Opto 2.0

  NYAB kommer med samarbete med Advercity Järnvägsentreprenader AB byta befintliga fibernätet som finns längs med järnvägen i dag som har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kommande behov uppgraderar vi fibernätet med kabel som täcker dagens behov och är förberedd för ökade krav på nätkapacitet.Den totala längd av multidukt som ska bytas ut längs med Sveriges järnvägsnät sträcker sig sammanlagt en kvarts varv runt jorden, ungefär 10500 km. Arbetet är påbörjat och löper fram till 2029.

  Det nya signalsystemet ska underlätta för en hållbar och gränsöverskridande tågtrafik i Europa. Trafikverket beräknar den totala kostnaden för införandet av Opto 2.0 till ca 5 miljarder kronor.