Vi monteringstjänst tar hand om monteringen av all lek- och träningsutrustning samt övriga inventarier. Vi monterar såväl enskilda redskap som större helheter. Vi har en lösning för dig oavsett om du vill ha hjälp med att bygga lekplats eller att bygga utegym.

Vår Vision

Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

Kontaktuppgifter
Box 1896,
116 74 Stockholm

+46 (0)76-197 7081
info@advercity.se
Följ oss på

Advercity Väderskydd AB © 2023. All Rights Reserved | Created by Graffstudio