Jordbyggnad

Alla byggprojekt kräver jordbyggnad

Jordbyggnad är ett brett begrepp och i stort sett alla byggnadsprojekt kräver någon typ av jordbyggnad – grunden är viktig för att bygget ska bli stadigt.

På Advercity Järnvägsentreprenader AB har vi lång erfarenhet av branschen, och största delen av våra projekt inkluderar jordbyggnad i någon form. Våra projekt sträcker sig från små grävningsarbeten till stora krävande helhetsprojekt, som omfattar allt från material- och maskinarbete till kommunalteknik och asfaltering.

img-aret

Utomhus året runt

Vi utför till exempel grundningsarbeten för byggprojekt, täckdikning, väg- och brobyggen, schaktning, samt rengör förorenad mark. Vi har även erfarenhet av att utföra olika sorters jordbyggnadsarbeten för grönområden såsom gårdar och parker.

Vi strävar efter att hålla igång vår maskinpark året om och jobbar utomhus också under den kalla årstiden. Vissa projekt lämpar sig bättre att utföras under vintern, till exempel rörläggning och muddringsarbeten.

Vår maskinpark

I jordbyggnad spelar maskinerna en väldigt viktig roll. Vi utför alla jobb med toppmodern utrustning, och tar också hjälp av våra långvariga samarbetspartners. Vår moderna maskinpark är miljövänlig, eftersom nya maskiner är mer bränslesnåla än gamla. Dessutom planerar vi våra projekt noggrant så att logistiken löper så smidigt som möjligt.

Mera info om våra tjänster

Vill du höra mera om våra jordbyggnadstjänster?

Kontakta oss
Vår Vision

Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

Kontaktuppgifter
Box 1896,
116 74 Stockholm

+46 (0)76-197 7081
info@advercity.se
Följ oss på

Advercity Väderskydd AB © 2023. All Rights Reserved | Created by Graffstudio