Om oss

Specialister inom järnvägsentrepenad

Advercity Järnvägsentreprenader AB är ett infrastrukturföretag som verkar inom jordbyggnad och järnvägsbyggnad. Vi bygger och underhåller Sveriges infrastruktur, vilket är en viktig del i ett modernt och hållbart samhälle. Vi arbetar för en fungerande järnväg, såväl för person- som godstrafik. Ett sammanlänkat land minskar avstånd och skapar möjligheter, för både privatpersoner och företag.

Advercity Järnvägsentreprenader AB besitter mångårig järnvägskunskap och vet vikten av ett högt säkerhetstänk och en service som anpassas efter våra kunders behov. Vi är kända för att arbeta snabbt och effektivt.

Målet är att arbeta för en järnväg som ligger i framkant för modern infrastruktur.

Vi värderar eget ansvar och sammanhållning högt. Vi är en lyhörd arbetsgivare som inkluderar och värdesätter alla i vårt team. Till våra kunder hör offentliga instanser såsom Trafikverket, städer och kommuner. Dessutom har vi också företag och privatpersoner som kunder.

Vår personalen hålls ständigt uppdaterade om gällande regelverk och erhåller kontinuerligt erforderliga utbildningar för att ha en hög behörighet. Företaget ligger i frontlinjen när det gäller säkerhetsregler och utveckling av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Värdegrunder

 • Vi värnar om arbetsmiljö och hälsa
 • Vi värnar om säkerheten såväl för oss själva som tredje man
 • Vi följer lagar och bestämmelser
 • Laganda präglar vårt jobb
 • Vi tänker efter före
 • Medarbetare som får ta ansvar gör ett bättre arbete
 • Kundnytta/ nöjd kund/ kunden i centrum
 • Bra och korrekt informationsflöde
 • Stolta medarbetare
 • Står för vad vi lovar
 • Värnar om relationer
 • Vi producerar för framtiden

Våra senaste projekt

Vår Vision

Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

Kontaktuppgifter
Box 1896,
116 74 Stockholm

+46 (0)76-197 7081
info@advercity.se
Följ oss på

Advercity Järnvägsentreprenader AB © 2023. All Rights Reserved | Created by Graffstudio