Kontakt

Adress

Box 1896, 116 74 Stockholm

Fakturering

Faktureringsadress: Advecity Järnvägsentreprenader AB, PDF-fakturor mailas till: ekonomi@advercity.se Referens Fakturan ska alltid vara märkt med en referens bestående av ett 6-siffrigt projektnummer samt för- och efternamn på beställaren. Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer att återsändas.

Betalningsvillkor Vi betalar er faktura med 30 dagars betalningsvillkor om inget annat uttryckligen har avtalats. Org. nummer: 556926-8765. Omvänd skattskyldighet byggtjänster Om fakturan omfattas av omvänd skattskyldighet för byggmoms ska informationstext om detta samt både vårt och säljarens VAT-nummer anges på fakturan en referens bestående av ett 6-siffrigt projektnummer samt för- och efternamn på beställaren.

Har du frågor? Kontakta oss!

  Vår Vision

  Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

  Kontaktuppgifter
  Box 1896,
  116 74 Stockholm

  +46 (0)76-197 7081
  info@advercity.se
  Följ oss på

  Advercity Järnvägsentreprenader AB © 2023. All Rights Reserved | Created by Graffstudio