Järnvägsarbeten

Höga krav när man bygger järnväg

Tågtrafiken utsätter dagligen järnvägsspåren för en enorm påfrestning, och därför är det extra viktigt att utföra arbetet noggrant när man bygger en järnväg. Dessutom är kraven på säkerhet väldigt höga. Det är också extremt viktigt att hålla tidtabellerna i ett järnvägsbygge för att inte störa järnvägstrafiken.

Vid bangårdsombyggnader och plattformsombyggnader lägger Advercity Järnvägsentreprenader AB stor vikt vid noggrann planering och god logistik, något som är viktigt eftersom de flesta renoveringar genomförs under pågående trafik, inte sällan nattetid.

img- jarnvag

Järnvägsarbete med stolthet

Gemensamt för renoveringar av bangårdar är att de ofta är komplexa eftersom arbeten med allt från mark och bana till signal, el och tele ingår. Bangårdsombyggnader utförs ofta medan trafiken är igång varför säkerhetsaspekten är extra viktig. Förutom egen utrustning har vi en erfaren och kunnig personal inom järnvägsbyggnad, samt ett brett nätverk av underleverantörer. Det här garanterar att vi kan leverera också stora projekt inom utsatta tidtabeller.

Renoveringar av bangårdar

Gemensamt för renoveringar av bangårdar är att de ofta är komplexa eftersom arbeten med allt från mark och bana till signal, el och tele ingår. Bangårdsombyggnader utförs ofta medan trafiken är igång varför säkerhetsaspekten är extra viktig. Förutom egen utrustning har vi en erfaren och kunnig personal inom järnvägsbyggnad, samt ett brett nätverk av underleverantörer. Det här garanterar att vi kan leverera också stora projekt inom utsatta tidtabeller.

Mera info om våra tjänster

Vill du höra mera om våra järnvägsarbeten?

Kontakta oss
Vår Vision

Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

Kontaktuppgifter
Box 1896,
116 74 Stockholm

+46 (0)76-197 7081
info@advercity.se
Följ oss på

Advercity Väderskydd AB © 2023. All Rights Reserved | Created by Graffstudio