Okategoriserad

“Nya” Pilottorget – höjdare eller kraschlandning?

Med nya sittbänkar, justerad grönska, linjal och en rejäl dos orange målarfärg ville staden göra Pilottorget i Skarpnäck tryggare. Nu syns resultatet, men vad tycker Skarpnäcksborna? Ajmi Slah Eddine, 37, passerar Pilottorget varje dag på väg till jobbet. Han tycker att platsen är mycket renare och finare jämfört med innan den gestaltades om. ”Fantastiskt”, beskriver han resultatet som. – Förut…

Read more

Okvista bussdepå – dagvattenrening

Ny lösning för dagvattenrening på Okvista bussdepå. Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna noterades höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning. Den gamla reningsanläggningen på platsen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i PEHD, behövde bytas ut. Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med…

Read more

Trafikverket och Nya tunnelbanan arbetar nära varandra mellan Akalla och Barkarby

Just nu satsar Trafikverket och Region Stockholm på framtidens trafiklösningar i området mellan Akalla, Barkarby och Hjulsta. Vi bygger för att det ska bli smidiga byten i kollektivtrafiken och snabbare väg mellan norra och södra Stockholm. I området breddar vi vägar, bygger ut tunnelbanan, bygger broar, tunnlar, ny stationsentré och nya plattformar för regionaltåg. Information och karta över allt vi…

Read more

Här är SL:s investeringar som skrotas

SL ser ut att gå med en förlust på tre och en halv miljard under 2020. Corona har slagit hårt mot kollektivtrafiken i Stockholm genom kraftigt sjunkande biljettintäkter. För att långsiktigt klara ekonomin bromsar man därför flera stora investeringar som man menar inte är nödvändiga. Covid-19 har gjort att stockholmarna ändrat sitt beteendemönster och valt bort kollektivtrafiken i stor utsträckning.…

Read more

Vår Vision

Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

Kontaktuppgifter
Box 1896,
116 74 Stockholm

+46 (0)76-197 7081
info@advercity.se
Följ oss på

Advercity Väderskydd AB © 2023. All Rights Reserved | Created by Graffstudio