Just nu satsar Trafikverket och Region Stockholm på framtidens trafiklösningar i området mellan Akalla, Barkarby och Hjulsta. Vi bygger för att det ska bli smidiga byten i kollektivtrafiken och snabbare väg mellan norra och södra Stockholm. I området breddar vi vägar, bygger ut tunnelbanan, bygger broar, tunnlar, ny stationsentré och nya plattformar för regionaltåg. Information och karta över allt vi bygger i området har vi nu samlat på en gemensam webbsida.

Region Stockholm bygger ut tunnelbanans Blå linje till Barkarby
Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby, en sträcka på 4 kilometer och två nya stationer. Barkarby blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer.

Trafikverket breddar E18 mellan trafikplatserna Hjulsta och Barkaby med ytterligare körfält, planerad byggtid 2025-2027
Området kring stadsdelarna Barkarby och Hjulsta i nordvästra Stockholm kommer de närmaste 15 åren att genomgå en kraftig förändring. Det ställer krav på såväl det lokala som det regionala vägnätet.

Trafikverket bygger en ny stationsentré och del av Veddestabron i Barkarby
Bron ska bli en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron. Den kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Trafikverket planerar också att bygga en ny entré på norra änden av Barkarby station som ansluter till Veddestabron.

I området märks också Trafikverkets bygge av E4 Förbifart Stockholm
E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen binder ihop norra och södra Stockholm, vilket leder till att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Vår Vision

Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

Kontaktuppgifter
Box 1896,
116 74 Stockholm

+46 (0)76-197 7081
info@advercity.se
Följ oss på

Advercity Väderskydd AB © 2023. All Rights Reserved | Created by Graffstudio