SL ser ut att gå med en förlust på tre och en halv miljard under 2020. Corona har slagit hårt mot kollektivtrafiken i Stockholm genom kraftigt sjunkande biljettintäkter. För att långsiktigt klara ekonomin bromsar man därför flera stora investeringar som man menar inte är nödvändiga.

Covid-19 har gjort att stockholmarna ändrat sitt beteendemönster och valt bort kollektivtrafiken i stor utsträckning. En effekt har blivit minskade biljettintäkter. Biljettintäkterna står för runt hälften av SL:s budget. Som en konsekvens tvingas nu trafikförvaltningen att skrota eller åtminstone skjuta upp flera investeringar på 11 miljarder.

Vår Vision

Vårt mål är att arbeta för hållbara transporter, vilket görs med rätt underhåll och anläggningsarbete. Vi ser till att leverera säkert, snabbt och med god kvalitet.

Kontaktuppgifter
Box 1896,
116 74 Stockholm

+46 (0)76-197 7081
info@advercity.se
Följ oss på

Advercity Väderskydd AB © 2023. All Rights Reserved | Created by Graffstudio